Udvidet Grundpakke

Udvidet Grundpakke:

Arbejdsmiljømappe – elektronisk og fysisk
Mappen indeholder:

 • Generelt om arbejdsmiljø i håndværksbranchen, herunder pligter, opmærksomhedspunkter, forebyggelse af arbejdsulykker ect.
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • APV skema
 • Kort form
 • Uddybende form
 • Handleplan
 • Skema til ”Den årlige arbejdsmiljø drøftelse”
 • Skema til tjek af introduktion af nye medarbejdere
 • Skema til arbejdspladsbrugsvejledning (udfyldes på baggrund af sikkerhedsdatablade)
 • Skema til tjek af maskiner og redskaber (tjek og DB måling)
 • Skemaer til analyse af ulykker og af ”nær-ved-ulykker”
 • Ect.

Vi kommer på besøg hos Jer – max 2,5 timers varighed hvor vi

 • Tager en snak med Mester og medarbejdere (I bestemmer tidsrum og varighed)
 • Gennemgår Jeres maskiner (Tjek/ DB måling)
 • Gennemgår Jeres kemikalier og udfylder arbejdspladsbrugsvejledninger(selvfølgelig så det giver mening på Jeres arbejdsplads)
 • Introducerer til APV og ”Den årlige arbejdsmiljødrøftelse”
 • 10 minutters oplæg med indspark til igangsætning af samarbejde om sikkerhed og sundhed på Jeres arbejdsplads

Arbejdsmiljølovgivningen foreskriver at, der på alle virksomheder skal være et samarbejde om sikkerhed og sundhed. Det betyder at arbejdsgiveren, arbejdslederen og medarbejdere i samarbejde skal drøfte og sikre at godt og sund arbejdsmiljø.

Samlet pris for udvidet grundpakke i alt kr. 6.500 + moms