Social område

Arbejdsmiljø det sociale område

Styr på arbejdsmiljøet og sikkerheden for ansatte på bosteder, dagtilbud og forsorgshjem?

SFI rapport fra 2017 peger på at den vigtigste indsats i forhold til at forebygge vold foregår på det primære niveau – det handler om relationerne mellem ledelse og personale samt relationen mellem personale og borger, om måden personalet møder borgeren i det daglige arbejde fx

En ikke konfronterende tilgang
Krav der stilles borgeren/ beboeren er afmålt efter borgerens formåen/ kompetencer
”low arousal” tilgang

For at personalet kan opbygge overskud og ro til at takle hverdagens udfordringer herunder samarbejdet med beboeren kræver det et godt arbejdsmiljø for medarbejderen – både fysisk og psykisk samt gode rum for faglig sparring.
Vi kan hjælpe med at optimere Jeres Arbejdsmiljøet generelt og med arbejdsmiljøet i forhold til at forebygge fysisk og psykisk vold via fx

Sparring til arbejdsmiljøorganisationen
Sparring ledelsen
Workshops medarbejdere
Kursus medarbejdere
Konkrete redskaber
Oplæg på personalemødet

Har I brug for hjælp til at opdatere arbejdsmiljøarbejdet eller til at få ny inspiration i Jeres nuværende samarbejde om sikkerhed og sundhed,
så kontakt arbejdsmiljøkonsulent Birgitte Falck-Jensen for et uforpligtende tilbud. Birgitte@faxlon.dk | +45 40644401