Gartner

Faxlon løser alle typer af anlægs & gartner opgaver – primært til den private husstand.

Vi har stor ekspertise indenfor belægning samt stensætninger til indkørsler – gangarealer etc.

Vi arbejder med alle de traditionelle belægningsmaterialer – fra schausse/brosten i granit til herregårds sten og nybrosten fremstillet i beton.

Selskabet har rådighed over tungt materiel og vi påtager os naturligvis også gerne ud/afgravning til dit nye anlægsarbejde – sammen med bortskaffelse af overskydende materiale.

Faxlon leverer naturligvis også mere traditionelle gartneropgaver – som eksempelvis klipning af din græsplæne og hæk. Vi er endvidere leveringsdygtige i beplantning af træer – hække samt etablering af hegn.

Opgaver med træfældning inklusiv fjernelse af rodnet samt topkapning af træer –
løser vi naturligvis også.
Kontakt os gerne for en uforpligtende dialog omkring dine visioner og ønsker for din ejendom.